Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

16-bitowy kolor

Sposób kodowania barwy na ekranie monitora umożliwiający jednoczesne przedstawienie 216, czyli 65 536 kolorów. Barwa niebieska (B) i zielona (G) koloru RGB opisywana jest pięcioma bitami, a barwa czerwona (R) - sześcioma (w sumie 16 bitów). Na kolor czerwony przeznaczonych jest więcej bitów, ponieważ oko ludzkie jest w stanie odróżnić więcej odcieni tego koloru. Niektórzy producenci kart graficznych zmodyfikowali ten tryb, opisując każdą składową RGB pięcioma bitami - w ten sposób karta graficzna może wyświetlić na ekranie jednocześnie 215, czyli 32 768 kolorów. Tryb 16-bitowego koloru zwany jest również High Color. Por. 8-bitowy kolor, 24-bitowy kolor, 32-bitowy kolor.