Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

2.5G

Termin używany w odniesieniu do elementu ewolucji pomiędzy sieciami komórkowymi 2G a 3G. Zaimplementowano w nich technologie wspomagające pakietową transmisję danych. Są to np. sieci GPRS/EDGE budowane na podstawie istniejących sieci 2G (GSM), oferujące usługi dostępne w sieciach 3G. Sieć szkieletowa budowana dla potrzeb GPRS/EDGE może być używana przez sieci 3G (UMTS).