Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

802.11n

Opracowywany przez IEEE nowy standard rozległych bezprzewodowych sieci. Prędkość przesyłania informacji w standardzie 802.11n ma osiągać nawet 540 Mb/s, w pierwszych implementacjach przewiduje się jednak prędkości rzędu 100 Mb/s lub 254 Mb/s. Standard będzie prawdopodobnie wykorzystywał technologię MIMO, polegającą na przesyłaniu danych z jednego połączenia za pomocą wielu fizycznych kanałów transmisyjnych.