Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

abandonware

Oprogramowanie nie sprzedawane już przez posiadającą do niego prawa firmę i w związku z tym niemożliwe nigdzie do nabycia, ale dostępne w inny sposób, najczęściej za darmo w internecie. Dystrybucja i używanie abandonware uważane jest za nielegalne, ale zwykle nie jest ścigane. Ang. abandonware - porzucone oprogramowanie. Por. adware, donateware, freeware, shareware, spyware.