Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ACL

Mechanizm zabezpieczeń stosowany na dyskach w formacie NTSF w systemach Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista. W ACL zgromadzone są informacje o tym, które grupy i użytkownicy mają dostęp do określonych plików i folderów, oraz informacje o prawach dostępu przyznanych tym użytkownikom. Por. kontrola dostępu. Ang. Access Control List - lista kontroli dostępu.

 

acl.jpg