Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ACPI

Standard zarządzania energią opracowany przez firmy Intel, Microsoft i Toshiba, który znacznie zwiększa możliwości APM. Ulepszenie polega na tym, że w ACPI to system operacyjny, a nie BIOS (tak jak w wypadku APM) kontroluje dopływ energii do poszczególnych urządzeń. Dzięki temu komputer nie wyłączy się np. podczas wyświetlania prezentacji, co mogło się zdarzyć przy korzystaniu tylko z APM. Użytkownik sam ustala w systemie operacyjnym, kiedy urządzenia takie jak dyski twarde, napędy CD-ROM czy drukarki są włączane lub wyłączane. ACPI jest obsługiwane przez Windows 98 i nowsze, zostaje uaktywnione tylko raz podczas instalacji (Windows wykrywa, czy BIOS jest zgodny z ACPI). Ang. Advanced Configuration and Power Interface - zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i energią. www.acpi.info