Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Active Directory

Usługa katalogowa ułatwiająca zarządzanie składnikami i użytkownikami sieci komputerowej. Wprowadzona przez Microsoft do systemów Windows, począwszy od Windows 2000. Active Directory przechowuje takie informacje jak nazwy i hasła do kont użytkowników, obiekty udostępnione (serwery, katalogi sieciowe, drukarki sieciowe). Usługa pozwala weryfikować dostęp do wszystkich obiektów w sieci. Administratorzy mogą modyfikować prawa dostępu, a autoryzowani użytkownicy uzyskiwać dostęp do danych zgromadzonych w sieci komputerowej. Ang. aktywny katalog. Por. ACL.

 

active_directory.jpg