Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

adres MAC

48-bitowa liczba w postaci 01-12-D4-3C-F2-F0, która identyfikuje urządzenia sieciowe, na przykład karty sieciowe lub rutery. Adres MAC jest unikalny - oznacza to, że żadne inne urządzenie sieciowe na świecie nie może mieć takiego samego. Pierwsze 24 bity zawierają kod producenta urządzenia, następne 24 bity to numer, jaki wytwórca nadał karcie. Adres MAC, zwany także adresem sprzętowym, umożliwia między innymi przypisanie adresu IP do komputera wyposażonego w daną kartę sieciową. W sieciach bezprzewodowych adres MAC stanowi element zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do sieci. Ang. Media Access Control - kontrola dostępu do medium. Por. ARP, TCP/IP.

 

adres_mac.jpg