Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

adres pamięci

Pamięć RAM w komputerze podzielona jest na małe fragmenty, a każdy z nich ma swój adres. Rozwiązanie takie jest konieczne, aby komputer mógł odnaleźć w pamięci konkretne informacje - dostępne są one pod odpowiednimi adresami. Pojęcia adres pamięci używa się głównie w wypadku urządzeń, które rezerwują sobie pewien fragment pamięci na wymianę informacji z innymi urządzeniami (adres pamięci jest miejscem, w którym umieszczony jest początek takich danych). Jeżeli dwa urządzenia zarezerwują sobie ten sam fragment pamięci urządzenia te nie będą poprawnie działać. Por. konflikt.

adres_pamieci.jpg