Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

adres sieci

Część adresu IP wspólna dla wszystkich komputerów pracujących w jednej sieci komputerowej. Aby komunikować się ze sobą, komputery w tej samej sieci muszą mieć ten sam adres sieci. Por. maska podsieci.