Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

AJAX

Sposób tworzenia zawartości strony WWW, wykorzystujący połączenie języka programowania Java oraz języka XML. Pozwala to na uaktualnianie zawartości strony internetowej bez konieczności jej odświeżania (uaktualniane są tylko potrzebne dane). Dzięki technologii AJAX możliwe jest tworzenie internetowych aplikacji. Wiele usług oferowanych przez serwis Google, na przykład Google Maps czy Gmail, wykorzystuje technikę AJAX. Ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaSkrypt i XML.