Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

amper

Jednostka natężenia prądu elektrycznego. Wartość jednego ampera (1A) definiuje się jako natężenie stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, powoduje wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2x10-7N na każdy metr długości przewodu. Amper jest jednostką układu SI. Nazwa pochodzi od nazwiska uczonego Andre Marrie Ampére'a (1775 - 1836), fizyka francuskiego, który zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu.