Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ANSI

1. Najważniejsza w USA organizacja standaryzacyjna, czyli zajmująca się opracowywaniem i zatwierdzaniem nowych technologii i innowacji jako pełnoprawnych udokumentowanych standardów. Dwa najbardziej znane standardy wprowadzone przez ANSI to SCSI oraz ASCII. www.ansi.org Ang. American National Standards Institute - Amerykański Instytut Krajowych Standardów. 2. Ośmiobitowa tablica znaków ASCII, która zawiera znaki specjalne oraz znaki diakrytyczne różnych języków.