Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

APIPA

Wbudowany w systemy z rodziny Windows mechanizm pozwalający na komunikację komputerów w sytuacji, gdy niemożliwe jest wykorzystanie serwera DHCP, na przykład w wyniku jego awarii. W takiej sytuacji komputery same przyporządkowują sobie adresy IP z prywatnego zakresu 169.254.0.1 do 169.254.255.254. Ang. Automatic Private IP Addressing, automatyczne prywatne adresowanie IP.