Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

aplikacja

1. Program komputerowy wykonujący konkretne zadania. Przykładem aplikacji jest edytor tekstu, program graficzny, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia baz danych czy też gra komputerowa. 2. Klawisz, którego działanie jest identyczne z działaniem prawego przycisku myszy.