Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

APM

Standard zarządzania energią komputera wprowadzony na rynek przez firmy Microsoft i Intel. Pozwala zmniejszyć zużycie energii przez wyłączanie bądź usypianie nieużywanych przez dłuższy czas urządzeń. Z czasem powstały dwie kolejne wersje APM oznaczone numerami 1.1 i 1.2. Aby można było korzystać z APM-u, komputer musi być wyposażony w BIOS obsługujący tę funkcję oraz system operacyjny, który APM wykryje i wykorzysta. Windows 95 obsługuje APM w wersji 1.1, a Windows 98 - APM 1.2. Wykorzystać APM można m.in. usypiając ręcznie komputer lub ustawiając czas, po którym poszczególne urządzenia wyłączą się bądź przejdą w stan uśpienia (mniejszego poboru prądu).Obecnie standard APM został zastąpiony znacznie nowocześniejszym standardem ACPI. Ang. Advanced Power Management - zaawansowane zarządzanie energią. Por. ACPI.