Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

architektura

1. Konstrukcja płyty głównej i obudowy komputera. Obecnie wykorzystuje się kilka różnych architektur: AT, ATX, BTX, NLX i Mini ITX. 2. Zdolność procesora do przetwarzania danych. Może tu być mowa zarówno o liczbie wbudowanych instrukcji procesora (określamy to pojęciami RISC lub CISC) lub liczbie bitów danych, które może on przetworzyć za jednym razem (np. procesor 32-bitowy). Por. magistrala danych.