Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

archiwizacja danych

1. Proces kopiowania danych na nośnik danych o dużej trwałości i pojemności, np. na płytę CD-R, DVD-R lub taśmę streamera. Cel tej operacji może być dwojaki: zabezpieczenie danych przed utratą w wypadku awarii nośnika lub wykonanie kopii plików przed ich skasowaniem. 2. Patrz kompresja.