Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ASCII

Każdy komputer może operować tylko na wartościach binarnych, czyli zerach i jedynkach. Musi więc istnieć jakiś sposób, by komputer mógł zapamiętać znaki (np. litery alfabetu). Do tego celu służy właśnie ASCII - tablica znaków, która opisuje przyporządkowanie poszczególnych znaków odpowiadającym im wartościom liczbowym. Dzięki ASCII komputer wie, że np. liczbie 65 (a konkretnie liczbie 01000001 w zapisie binarnym) odpowiada litera A. Istnieją dwa rodzaje kodów ASCII: 7-bitowy, który opisuje tylko 128 znaków oraz 8-bitowy, zawierający 256 znaków (zwany także rozszerzonym ASCII lub ANSI). Dzięki 8-bitowemu ASCII można w tablicy znaków umieścić dodatkowe znaki graficzne, a także znaki diakrytyczne - na przykład polskie. ASCII ze względu na ograniczenie 256 znaków jest powoli wypierany przez inny system kodowania znaków o nazwie Unicode. Należy pamiętać, że system kodowania znaków jest zależny od systemu operacyjnego - np. Windows 9x wspiera ASCII, ale już Windows NT obsługuje standard Unicode. Ang. American Standard Code for Information Interchange - standardowy amerykański kod wymiany informacji.