Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ASP

Technologia pozwalająca na umieszczanie wewnątrz strony WWW skryptów, zazwyczaj VBScript lub JScript. Skrypt taki uruchamiany jest na serwerze stron WWW, a wynik jego działania wyświetlany jest w przeglądarce użytkownika. Strony takie rozszerzenie .asp Ang. Active Server Pages - strony aktywnego serwera. Por. CGI, aplet, Active-X, PHP.

asp.jpg