Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

asynchroniczny

1. Proces czy operacja, które nie potrzebują synchronizowania ich przez zewnętrzne urządzenie, takie jak np. zegar. 2. W telekomunikacji termin ten odnosi się zwykle do połączeń modemowych. Modemy asynchroniczne wysyłają tzw. bit startu i bit stopu, które pełnią rolę synchronizującą transmisję - urządzenia wiedzą dzięki nim, kiedy zaczyna się i kiedy kończy wysyłanie informacji. Jest to swoisty sposób synchronizowania się modemów, w którym nie jest potrzebne żadne zewnętrzne urządzenie. Por. izochroniczny, synchroniczny.

asynchroniczny.jpg