Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ATM

1. Technologia przesyłania danych w sieci komputerowej użyteczna do przekazu cyfrowego wideo i innych zastosowań wymagających przepływu informacji w czasie rzeczywistym. Szybkość transferu dochodzić może do 622 Mbps. Ang. Asynchronous Transfer Mode - asynchroniczny tryb transferu danych. Por. Ethernet. 2. Produkt firmy Adobe zarządzający zainstalowanymi w systemie czcionkami postscriptowymi. Ang. Adobe Type Manager - menedżer czcionek firmy Adobe.