Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Atrybut ALT

Jest to tag HTML stworzony do opisywania obrazków. Można zobaczyć treść tagu ALT poprzez najechanie kursorem nad obrazek (Internet Explorer). W innych przeglądarkach możliwe jest, że tekst zostanie zignorowany i niewyświetlony. Zostaje on jedynie wyświetlony w przypadku problemu z odnalezieniem obrazu. W SEO tag ALT jest bardzo ważny, ponieważ wyszukiwarki nie są w stanie zobaczyć i rozpoznać, co znajduje się na danych obrazkach. Jedynie ALT umożliwia rozpoznawanie i klasyfikowanie obrazów w internecie. Dobrze oznaczone obrazy pozwalają na ściąganie ruchu z wyszukiwarek grafiki - przede wszystkim wyszukiwarki grafiki Google.