Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Aureal3D

System generowania dźwięku przestrzennego, zwany też A3D, opracowany przez firmę Aureal Semiconductor. System ten został przeznaczony przede wszystkim do współpracy z dwoma głośnikami. Podczas korzystania z czterech głośników efekt pozycjonowania źródła dźwięku realizowany jest tylko przez przednie, tylne jedynie wzmacniają efekt. Prawa do Aureal3D wykupiła firma Creative Labs, po czym zaprzestała rozwoju tej technologii. Por. EAX, Q3D, Sensaura3D.