Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ban

1. Ogólnie - czasowa lub stała blokada dostępu do różnych usług sieciowych, np. wysyłania postów na forum dyskusyjne, przesyłania korespondencji na określone adresy e-mailowe., wchodzenia na kanały IRC 2. W IRC polecenie, które umożliwia operatorowi kanału IRC zablokowanie wybranemu użytkownikowi dostępu do kanału. Ang. zakazywać, zakaz. Por. kick.