Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

baza danych

1. Plik zawierający różnego rodzaju pola wypełnione informacjami. Rodzajem bazy danych jest np. spis adresów i telefonów wprowadzony do komputera. Bazy danych są tworzone za pomocą specjalnych programów ułatwiających planowanie ich struktury, wprowadzanie do nich informacji, edytowanie, sortowanie i drukowanie (przykładem takiego programu jest Microsoft Access). 2. Potocznie program do tworzenia baz danych.