Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

BBS

Usługa, która przeżywała szczyt popularności na początku lat dziewięćdziesiątych, obecnie właściwie w zaniku, ponieważ jej rolę przejął internet. Aby skorzystać z zasobów BBS, użytkownik dzwoni przy użyciu modemu na numer telefoniczny BBS-u i loguje się do niego. BBS oferuje wysyłanie e-maili, ściąganie plików, prowadzenie dyskusji na żywo, a także umożliwia uzyskanie dostępu do internetu. Ang. Bulletin Board Service - usługa komunikacyjna.