Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

binarny system

Matematyczny system kodowania liczb z użyciem tylko zer i jedynek, stosowany we wszystkich urządzeniach elektronicznych. W zapisie binarnym liczba 10 (czyt. jeden zero w układzie dwójkowym) to dwa w systemie dziesiętnym, którego używamy na co dzień. Przeliczanie liczb z układu binarnego na układ dziesięty jest dość proste. Kolejne cyfry w systemie binarnym to mnożniki kolejnych potęg liczby dwa, a więc 10 rozwijamy jako 1*21 + 0*20 = 2. Należy pamiętać, że dwa do potęgi zerowej jest równe jeden. Binarną liczbę 1101 rozwija się więc (dla wygody licząc od tyłu) jako: 1*20 + 0*21 + 1*22 + 1*23 = 1+0+4+8 = 13.