Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

bitrate

Współczynnik określający, ile bitów danych zostało użytych do zapisania dźwięku lub obrazu trwającego określoną jednostkę czasu (zazwyczaj sekundę). Bitrate odnosi się do plików multimedialnych, muzycznych oraz strumienia danych przesyłanych w sieci (na przykład internetowego radia). Im wyższa jest wartość bitrate, tym lepsza jakość dźwięku/obrazu, ale jednocześnie większy rozmiar pliku wynikowego. Zazwyczaj bitrate jest wyrażony w kilobitach - na przykład 60-sekundowy plik MP3 zapisany w bitrate 128 będzie zajmował 7680 kilobitów (960 kilobajtów). Wartość bitrate może być stała (CBR) lub zmienna (VBR). W tym pierwszym wypadku każda sekunda filmu lub muzyki będzie zajmowała tyle samo miejsca na dysku. Zmienny bitrate oznacza, że ilość danych użytych do zapisania poszczególnych fragmentów pliku będzie różna - na przykład w zależności od tego, czy zapisywany jest pojedynczy głos, czy też koncert.

 

bitrate.jpg