Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

błąd ochrony

Stan nieprawidłowego funkcjonowania programu. Występuje wtedy, gdy aplikacja uruchomiona w Windows próbuje zapisać coś do obszaru pamięci operacyjnej, do której nie ma dostępu. System operacyjny uniemożliwia taką operację i jednocześnie wyświetla okno z napisem program wykonał nieprawidłową operację, który ma ostrzec użytkownika o zaistniałym problemie. Najczęściej jednak w takiej sytuacji Windows 9x jest na tyle niestabilny, że komputer trzeba uruchomić ponownie i często użytkownik nie jest w stanie zapisać swojej pracy. Jeżeli błędy ochrony zdarzają się często, należy zwrócić się do serwisu komputerowego. Por. krytyczny wyjątek.

 

blad_ochrony.jpg