Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

BOINC

Projekt opracowany w ramach modelu Open Source na Uniwersytecie w Berkley pod kierownictwem szefa projektu SETI, Davida Andersona. Umożliwia wykorzystywanie mocy obliczeniowej udostępnianej przez użytkowników projektu do wykonywania obliczeń rozproszonych, na przykład na potrzeby przewidywań zmian klimatu, opracowywania nowych leków, czy też poszukiwania obcych cywilizacji. W przeciwieństwie do SETI, jest to aplikacja uniwersalna, za pośrednictwem której można brać udział w wielu niezależnych projektach jednocześnie. Poza wyborem projektów umożliwia ona ustalenie tego jaką część mocy procesora dany użytkownik udostępnia na potrzeby obliczeń rozproszonych. Ang. Berkley Open Infrastructure for Network Computing - otwarta infrastruktura przetwarzania rozproszonego Berkley.