Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

boolean

Najprostszy typ danych w programowaniu. Zmienna typu boolean może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości - 1 lub 0. W większości języków programowania wartość 1 oznacza się również jako True (prawda), a wartość 0 jako False (fałsz). Wartości 0 i 1 stanowią podstawę systemu binarnego (dwójkowego), za pomocą którego można zapisać dowolną liczbę.