Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

buffer underrun

Błąd pojawiający się podczas wypalania płyt oznaczający przerwanie nagrywania na skutek opróżnienia bufora danych nagrywarki. Nawet chwilowy brak w dopływie danych do nagrywarki powoduje wyłączenie lasera i najczęściej bezpowrotne zniszczenie płyty. Aby zminimalizować szanse wystąpienia tego problemu, nagrywarki wyposażone są w specjalny bufor. Ilość zgromadzonych w nim danych wystarcza na prawie dwie sekundy pracy. Jeśli komputer w tym czasie nie zacznie ponownie dostarczać potrzebnej ilości danych, bufor opróżnia się i nagrywanie zostaje przerwane. Ang. niedopełnienie bufora. Por. BURN-Proof, JustLink.