Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

bufor

Obszar pamięci, w którym dane umieszczane są na krótko. Pamięć buforowa to zazwyczaj kilkanaście kilobajtów i jest wykorzystywana, gdy jedno z urządzeń komputera nie jest w stanie w danej chwili odebrać danych kierowanych do niego. Przykładem jest bufor klawiatury, który zapełnia się wpisywanymi przez użytkownika znakami, jeżeli ten robi to na tyle szybko, że komputer nie jest w stanie ich wyświetlać. Po przepełnieniu buforu klawiatury (czyli gdy wprowadzone zostanie do niego więcej danych, niż jest w stanie przechować) można usłyszeć charakterystyczny sygnał dźwiękowy. W wypadku innych urządzeń może nastąpić spowolnienie pracy komputera. Por. cache.