Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CCD

1. Urządzenie wykorzystywane głównie w cyfrowych aparatach i skanerach. Składa się z siatki (matrycy) światłoczułych odbiorników. W momencie, gdy na tę matrycę pada obraz (np. z obiektywu aparatu cyfrowego), każdy punkt siatki zamienia docierające do niego światło na impulsy elektryczne o wartości proporcjonalnej do natężenia światła. W skanerach cyfrowych stosowany jest nieco zmodyfikowany mechanizm CCD, nazywany liniowym CCD. Nie ma w nim siatki odbiorników światłoczułych, natomiast jest tylko cienki ich pas. Aby można było zeskanować cały obraz, pas światłoczułych odbiorników jest nad nim równomiernie przesuwany. Taka konstrukcja jest tańsza niż normalny CCD, ale wolniejsza w działaniu. Ang. Charge Coupled Device - urządzenie o sprzężeniu ładunkowym. 2. Rozszerzenie pliku z obrazem płyty utworzonego w programie CloneCD.