Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CD-ROM

Odmiana płyty kompaktowej, która wizualnie nie różni się od płyty CD. Na dyskach CD-ROM zapisane są mechanicznie wytłoczone dane komputerowe, a nie muzyka (chociaż zdarzają się również płyty, na których zapisano zarówno dane, jak i muzykę, np. Mixed Mode CD). Pojemność płyty CD-ROM wynosi około 700 MB (co odpowiada około 80 minutom muzyki zapisanej w jakości CD). Obecnie większość programów komputerowych dostarczana jest na płytach CD-ROM. Płyt CD-ROM nie można zapisywać, służą jedynie do odczytu. Następcą CD-ROM jest technologia DVD-ROM. Ang. Compact Disc Read Only Memory - pamięć na płycie kompaktowej tylko do odczytu. Por. CD-R, CD-RW.