Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CD-RW

Rodzaj płyty kompaktowej, na której można wielokrotnie (około 1000 razy) zapisywać dane (programy, muzykę) przy użyciu nagrywarki CD-RW. Płyty CD-RW wykonane są w innej technologii niż płyty CD-R. Warstwa, na której nagrywana jest informacja, wykonana jest ze stopu czterech pierwiastków: srebra, indu, antymonu i telluru, co nadaje jej barwę ciemnoszarą. Warstwa ta początkowo ma strukturę krystaliczną, a co za tym idzie, odbija promień lasera urządzenia odtwarzającego. Podczas nagrywania laser podgrzewa wybrane obszary dysku do temperatury przewyższającej temperaturę topnienia stopu (500-700 stopni Celsjusza). Energia lasera stapia kryształy w podgrzanych miejscach, zmieniając ich stan na amorficzny (nieuporządkowany). Podczas odczytu fragmenty amorficzne zachowują się jak pity w dyskach CD-ROM. Zmiany struktury stopu stygną, możliwa jest jednak w każdej chwili ponowna zmiana struktury do krystalicznej przez formatowanie dysku (przy temperaturze ok. 200 stopni Celsjusza) lub jego nadpisywanie (tworzenie dodatkowych pitów przy jednoczesnym likwidowaniu starych promieniem lasera o niższej temperaturze). Dyski CD-RW można nagrać w nagrywarce CD-RW. Wadą dysków CD-RW jest niski kontrast pomiędzy amorficznymi i krystalicznymi obszarami w porównaniu do kontrastu, jaki dają wytłoczone pity dysków CD-ROM, a także mniejszy od tego na nośniku CD-R. W związku z tym wiele starszych napędów CD-ROM nie mogło odczytywać płyt CD-RW. Nowe modele napędów CD-ROM oznaczane MultiRead odczytują dyski CD-RW. Technologia CD-RW pozwala na nagranie 700 MB danych lub 80 minut muzyki. Ang. Compact Disc-ReWritable - płyta kompaktowa wielokrotnego zapisu. Por. CD, DVD-ROM, DVD-RW.