Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Celsjusz

Jednostka w skali temperatury. Wartość 1 stopnia Celsjusza definiuje się jako jedną setną różnicy pomiędzy temperaturą topnienia lodu a wrzenia wody przy ciśnieniu powietrza równym 1 atmosferze. W skali Celsjusza wartości równej zero stopni odpowiada temperatura topnienia lodu. Jednostka ta nie należy do układu SI (powinna być zastępowana Kelwinem). Nazwa pochodzi od nazwiska uczonego Andersa Celsiusa (1701-1744), szwedzkiego fizyka i astronoma. Por. Fahrenheit.