Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CGI

Specyfikacja określająca sposób komunikacji pomiędzy serwerem stron WWW a programem (który może być programem skompilowanym lub skryptem) znajdującym się na dysku twardym serwera. Funkcją takiego programu jest pobieranie wysłanych przez użytkownika danych, ich przetwarzanie i zwracanie odpowiedzi. Program jest wywoływany, gdy wystąpi zdefiniowane wcześniej zdarzenie, np. gdy wizytujący stronę internauta wypełnia znajdujący się na niej formularz. Po opracowaniu danych program CGI może poinformować użytkownika np. o nieprawidłowym wypełnieniu jednego z pól w formularzu. Wadą CGI jest to, że za każdym razem, gdy uruchamiany jest program na komputerze serwera, wywołuje to nowy proces, co przy dużym natężeniu wywołań może spowolnić działanie serwera WWW. Ang. Common Gateway Interface - powszechny interfejs bramy. Por. ASP, aplet, Active-X, PHP.