Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

cieniowanie

Metoda określania stopnia jasności kolorów poszczególnych wielokątów na obiektach w grafice trójwymiarowej służąca nadaniu im naturalnego wyglądu. Wyjściowy kolor jest odpowiednio przyciemniany lub rozjaśniany, aby uzyskać efekt zakrycia danej powierzchni przez padający cień innego przedmiotu lub oświetlenia przez strumień światła. Trzy najbardziej popularne w grach komputerowych metody cieniowania to cieniowanie płaskie, Gourauda oraz Phonga. Cieniowanie płaskie polega na przyporządkowaniu każdemu wielokątowi jednego stopnia jasności. Cieniowanie Gourauda polega na przypisaniu wielokątowi jasności obliczonej przez uśrednienie wartości odpowiednich dla każdego wierzchołka. Ta metoda w odróżnieniu od poprzedniej zapewnia płynną zmianę stopnia jasności całego obiektu. Cieniowanie Phonga to metoda przyporządkowująca odpowiedni stopień jasności każdemu punktowi obiektu. Daje najlepsze efekty, wymaga jednak znacznych mocy obliczeniowych.