Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

clip art

Kolekcja komputerowych fotografii, rysunków, diagramów lub map. Każdy z takich obiektów może zostać z kolekcji wycięty (ang. clip - wycinać) i wklejony do tworzonego przez użytkownika dokumentu. Z clip artów można korzystać m.in. w popularnych programach Word i CorelDRAW.

 

clip_art.jpg