Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CLIP

Usługa telefoniczna polegająca na wyświetleniu na wyświetlaczu telefonu lub specjalnej przystawki informacji o numerze telefonicznym abonenta wywołującego. Dzięki temu jeszcze przed odebraniem połączenia można zidentyfikować dzwoniącą osobę. Ang. Calling Line Identification Presentation - identyfikacja linii wywołującej. Por. CLIR.