Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CMY

System otrzymywania kolorów w druku z trzech podstawowych farb: turkusowej (odcień niebieskiego - oznaczany literą C od ang. Cyan), karmazynowej (odcień czerwonego - M od ang. Magenta) i żółtej (Y od ang. Yellow). Kolory w druku tworzone są inaczej niż obraz na ekranie monitora. Nie ma przecież tutaj mowy o tym, by strony same świeciły, tak jak kineskop w monitorze. W istocie, czerwony obszar na ekranie monitora wygląda czerwono, ponieważ emituje dużą porcję energii świetlnej w czerwonym fragmencie spektrum widzialnego, czyli o długości fali ok. 700 nm, czyli nanometrów (1 nm = 10-9 m). Teoretycznie ludzkie oko jest w stanie odebrać fale o długości do 780 nm, ale ponieważ w zakresie 700-780 nm czułość oka jest minimalna, zakres ten pomija się. Oko odbiera także fale na innych długościach, ale jest ich znacznie mniej - w modelu RGB reprezentowane jest to przez duże wartości parametru R (red - czerwony) i stosunkowo niskie parametrów G (green - zielony) i B (blue - niebieski). Farby, w odróżnieniu od kolorów monitora, reprezentują energię padającego na kartkę papieru białego światła, która nie jest przez farby pochłonięta. Kolor żółty wydaje się żółty, ponieważ farba pochłania energię padającego na kartkę światła białego na wszystkich długościach fal z wyjątkiem żółtej części spektrum (ok. 600 nm), gdzie energia jest odbita niczym od lustra. Model CMY jest odwróconą wersją modelu RGB - podstawowe farby i podstawowe kolory monitora są matematycznie powiązane. Każde dwa kolory podstawowe RGB połączone wywołają radiację o wyglądzie jednego z podstawowych kolorów CMY. Każde dwie farby podstawowe zmieszane stworzą substancję o barwie jednego z podstawowych kolorów RGB. Kolory RGB przy maksymalnym nasyceniu tworzą kolor biały (możemy zaobserwować to na przykład w teatrze czy na koncercie, gdzie światło zmieszane z reflektorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego jest białe). Podstawowe farby CMY z kolei, połączone przy maksymalnym nasyceniu, dadzą kolor czarny - cała energia światła białego zostanie pochłonięta (można to wypróbować, mieszając na papierze niebieską, czerwoną i żółtą kredkę czy farbę - kolor otrzymany będzie przypominał brązowoczarny). Model CMY nazywany jest substraktywnym sposobem tworzenia barw, ponieważ usuwa podstawowe barwy RGB ze światła białego. Ang. Cyan Magenta Yellow - turkusowy karmazynowy żółty.

 

cmy.jpg