Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CMYK

Choć teoretycznie za pomocą zmieszania barw CMY można uzyskać kolor czarny, w praktyce otrzymuje się kolor z odcieniem brązowym. Aby obejść ten problem (w druku kolor czarny jest najważniejszy), rozbudowano model CMY o czwartą składową - czystą czarną barwę K (ang. black). W programach komputerowych barwy modelu CMYK opisywane są podobnie jak barwy RGB liczbami od 0 do 255 każda i oznaczają procentowe pokrycie piksela drukowanego na papierze. Programy graficzne obsługują nie tylko model RGB, ale także model CMYK (przydatny, gdy tworzone na monitorze obrazy przeznaczone są do druku - por. separacja kolorów). Model RGB stosuje się natomiast przy tworzeniu obrazów przeznaczonych do wyświetlania (np. witryny internetowe).