Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

config.sys

Plik systemowy używany przez MS-DOS. Za jego pomocą ustawiane są zmienne systemowe, jak np. maksymalna liczba plików, które system operacyjny może jednocześnie otworzyć. Najważniejszą funkcją pliku consig.sys jest ładowanie sterowników, np. do obsługi pamięci operacyjnej czy napędu CD-ROM. config.sys jest plikiem tekstowym i modyfikuje się go za pomocą edytora tekstu. Windows 95 i nowsze systemy operacyjne firmy Microsoft nie potrzebują tego pliku do poprawnego działania, ponieważ jego funkcje przejął rejestr Windows. Por. autoexec.bat.

 

config_sys.jpg