Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

copy protection

Technika zabezpieczania nośników danych z oprogramowaniem (obecnie głównie CD-ROM-ów), uniemożliwiająca wykonywanie ich kopii, co ma uchronić firmy przed stratami finansowymi wynikającymi z piractwa komputerowego. Nie jest łatwo stworzyć taki system zabezpieczenia, który nie zostałby w stosunkowo krótkim czasie złamany przez innego programistę. Trwa więc nieustanny wyścig - powstają i łamane są wciąż nowe zabezpieczenia. Sposoby ich obejścia są też często publikowane dla szerokiego grona odbiorców w internecie, co zresztą nie jest nielegalne, gdyż użytkownik programu ma prawo tworzenia kopii na własny użytek. Istnieją programy komputerowe, umożliwiające kopiowanie zabezpieczonych płyt. Na przykład CloneCD, Alcohol 120%, które są dodatkowo wspomagane przez tak zwane skanery zabezpieczeń. Wprowadzanie zabezpieczeń copy protection, oprócz swej ograniczonej skuteczności wiąże się z niedogodnością dla legalnych użytkowników oprogramowania, a także samych producentów. W momencie awarii oryginalnego nośnika użytkownik pozbawiony kopii zapasowej musi uzyskiwać ją od producenta. Alternatywą do copy protection jest konieczność podania przed instalacją programu numeru seryjnego, potwierdzającego nabycie go z legalnego źródła. Systemy copy protection są szeroko stosowane zwykle jako zabezpieczenie w grach komputerowych (Safedisc, SecuROM, StarForce) a także na płytach audio (SafeAudio, Copy Control, Cactus Data Shield, Key2Audio). Zabezpieczenia przed kopiowaniem mają również płyty DVD zawierające filmy (por. CSS def. 2). Ang. zabezpieczenie przed kopiowaniem.