Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CRC

Inny niż suma kontrolna sposób detekcji błędów, stosowany głównie podczas transmisji danych przez modemy, a także w sieciach LAN. CRC pobiera pewną porcję danych przeznaczonych do wysłania, a następnie używa specjalnego algorytmu matematycznego do wyliczenia wartości CRC dla nich. Urządzenie odbiorcze (np. inny modem) otrzymuje zarówno te dane, jak i wyliczoną dla nich wartość CRC. Dzięki temu jest w stanie sprawdzić, czy odebrane dane są poprawne. Istnieją dwa różne algorytmy CRC - 16-bitowy i 32-bitowy. Ten pierwszy, oznaczany CRC-16, stosuje się między innymi w komunikacji modemowej i zapewnia on ok. 99,99 procent wykrywalności błędów. CRC-32 natomiast znalazł zastosowanie przy większych szybkościach transmisji, np. sieciach Ethernet. Algorytm CRC jest także stosowany przez programy kompresujące. Ang. Cyclic Redundancy Check - cykliczna kontrola nadmiarowa.