Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

CSS

1. Nowa cecha języka HTML dająca twórcom stron WWW kontrolę nad sposobem ich wyświetlania. CSS gwarantuje, że strona wyświetlana będzie w sposób, jaki życzy sobie tego jej twórca (chyba że oglądający stronę świadomie zadecyduje inaczej). Projektanci mogą tworzyć szablony definiujące wygląd wyświetlanych elementów, np. nagłówków czy odsyłaczy. Style te mogą być zastosowane do dowolnej strony WWW. Określenie kaskadowe wzięło się stąd, że wiele szablonów może być zastosowanych na tej samej stronie. CSS został opracowany przez W3C. Ang. Cascading Style Sheets - style kaskadowe.

 

css.jpg

 

2. Algorytm służący do szyfrowania informacji zapisanych na płycie DVD. CSS jest wykorzystywany głównie do kodowania filmów DVD, w tym ścieżek audio i wideo. Do odtwarzania zakodowanego w ten sposób filmu niezbędny jest odpowiedni klucz, którym dysponuje sprzętowy lub programowy odtwarzacz DVD. Zabezpieczenie CSS utrudnia proces kopiowania filmów oraz uniemożliwia odtwarzane filmów z innych regionów. Obecnie obejście zabezpieczeń CSS nie jest problemem i radzi sobie z nim większość aplikacji przeznaczonych do kopiowania filmów, na przykład pakiet Gordian Knot. Ang. Content Scrambling System - system szyfrowania zawartości. Por. copy protection.