Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Ctrl

Dwa klawisze o identycznym działaniu umieszczone na skrajnych dolnych końcach głównej sekcji klawiatury komputera (w sąsiedztwie klawiszy Alt). Naciśnięcie klawisza Ctrl w połączeniu z innym klawiszem wywołuje zwykle te funkcje programu, które użytkownik inaczej musiałby uruchamiać, wchodząc do menu - w efekcie więc korzystanie z klawisza Ctrl przyspiesza obsługę programów. Na przykład w większości programów działających pod kontrolą Windows naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl F otwiera okno wyszukiwania plików i folderów. Z kolei kombinacje Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V służą kolejno do kopiowania, wycinania i wklejania danych.