Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

czas reakcji matrycy

Czas, w jakim wygaszony (czarny) piksel matrycy LCD zmieni kolor na biały i ponownie zostanie wygaszony. Im krótszy czas reakcji matrycy, tym lepiej może ona odzwierciedlać dynamiczne obrazy, bez pozostawiania smug i cieni za poruszającymi się elementami. Typowe czasy reakcji nowoczesnych monitorów LCD wahają się w granicach od 8 do 25 ms. Niekiedy spotyka się też czas reakcji podawany jako czas zmiany koloru piksela z jednego odcienia szarego do innego (typowe wartości dla tak definiowanego czasu reakcji to 3 do 6 ms). Czasy te nie mogą być jednak porównywane ze standardowo mierzonym czasem reakcji matrycy. Por. TN, MVA, IPS.